Administratieve ondersteuning en financiële adviezen

Rekenpapier neemt u veel werk uit handen zodat u zich op uw onderneming kunt concentreren en laat u ondernemen op basis van de juiste cijfers.

Rekenpapier is een administratiekantoor voor het midden- en kleinbedrijf die op maat haar diensten aanbied zoals:

Belastingaangiften

Als ondernemer en particulier loop je vaak tegen momenten aan waarop je keuzes moet maken, als belastingconsulent help ik u graag op fiscaal gebied.

Ik zorg voor een advies dat bij uw onderneming past en kijk niet alleen naar de fiscaal voordeligste oplossingen maar houd ook tevens rekening met de aard van uw onderneming.

Aangifte Inkomstenbelasting

Voor de particuliere klant verzorg ik de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Is het u niet gelukt voor 1 april aangifte te doen, bent u dit vergeten of hebt u uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting aangevraagd? Geen probleem, u kunt dit door ons alsnog laten verzorgen.

Mocht er gedurende het jaar uw inkomen of privésituatie wijzigen, dan is het verstandig om de toeslagen en voorlopige aanslag inkomstenbelasting te wijzigen.
Ook kan het zijn dat u voor het eerst in aanmerking komt voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.
De aangiftes worden zeer nauwkeurig behandeld en zo besteden we extra aandacht naar o.a.:

Voorkom boetes!

Voor al mijn klanten vraag ik uitstel aan. Zo bent u niet verplicht voor 1 mei 2021 aangifte te doen over 2020.
U heeft via ons kantoor de mogelijkheid om uw belastingaangifte over 2020 uiterlijk in april 2022 in te dienen.
Zo voorkomt u hoge boetes voor het niet tijdig doen van aangifte.

 

Budgetcoaching en Budgetcoach

 

Budgetcoaching voor particulieren

De budgetcoach kan worden ingezet om u te helpen een schuldenregeling tot een goed einde te brengen.
Een budgetcoach begeleidt u met het ordenen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiën zodat u gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken. Daarnaast maakt de budgetcoach een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maandbegroting en jaarbegroting).
Ook kunnen we eventueel de betalingen regelen, bijvoorbeeld automatisch of gespreid. Tevens geven we geld besparende tips en hoe er moet worden omgegaan met betalingsachterstanden. De budgetcoach geeft tips m.b.t. betalen, sparen, lenen en verzekeren. Ook kijk ik of het inkomen vergroot kan worden door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen en verwerving van werk. De budgetcoach verwijst eventueel door naar derden.

Wat kan Rekenpapier voor u doen?

Intakegesprek

Mocht u gebruik willen maken van mijn diensten, dan volgt een intakegesprek. Hierin bespreken we de huidige situatie, verzamelen en ordenen we de administratie, en kijken we samen wat de doelen zijn.
We stellen een maand/jaaroverzicht op aan de hand van de huidige en eventueel nieuwe financiële situatie. We controleren of er gebruik wordt gemaakt van alle toeslagen, belastingvoordelen en mogelijke voorzieningen en zo nodig vragen we deze aan.
Eventuele schulden brengen we in kaart en indien nodig regelen we samen betalingsafspraken met schuldeisers. In overleg leggen we afspraken vast voor het volgende gesprek.

Nazorg en Vervolggesprekken

In één of meer vervolggesprekken bespreken we de budgetmogelijkheden, rekening houdend met datgene wat voor u belangrijk is. De hieruit voortkomende wijzigingen, aflossingen van schulden en eventuele reserveringen worden verwerkt in het nieuwe budgetplan.
Hierna begeleid ik u met het leren omgaan van het nieuwe budget en de daarmee samenhangende veranderingen. In deze fase wordt u ondersteund en voorzien van de nodige adviezen en tips.
In elk gesprek evalueren we samen hoe u omgaat met het nieuwe budget, hierdoor ziet u het proces ook vorderen.

Als er weer balans is tussen inkomsten en uitgaven en u weer een gezonde eigen financiële huishouding kunt voeren dan wordt het contact afgebouwd.

 

Budgetcoaching voor bedrijven

 

De budgetcoach voor uw medewerker

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die financiële problemen hebben. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkers eerder herkennen, erger voorkomen en wellicht oplossen.

Financiële problemen kunnen o.a. leiden tot:

Dit kost u als werkgever geld! U hebt er dus alle belang bij de financiële problemen van een medewerker te herkennen en deze te helpen oplossen, zodat ze niet verergeren. U kunt uw werknemers wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt bepaalde medewerkers de diensten van de budgetcoach aanbieden om hun zaken weer op orde te brengen.

Een gemiddeld traject, waarbij ik als budgetcoach bij uw medewerker thuis kom, verdient zichzelf in de meeste gevallen al snel weer terug en de winst is blijvend omdat het verzuim afneemt en de motivatie toeneemt.

Bij diverse instanties kunnen steeds meer mensen hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningbouw verenigingen, banken of andere hypotheekverstrekkers. Een deel van de klanten met geldzorgen kun een betalingsregeling treffen of komt terecht bij schuldhulpverlening. Maar er zijn ook mensen die hiervoor niet in aanmerking komen, omdat ze niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding in hun financiële situatie.

Als budgetcoach kan ik uw klanten helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiën. Ik richt mij hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van.